KvK: 61084115
Waarde, balans, voorspelbaarheid
Value, balance, transparency

Evanem verbetert proces, project, programma en resource management bij ondernemingen.

Evanem is een groep mensen die het beste in elkaar boven brengt, elkaar uitdaagt en elkaar persoonlijke aandacht geeft. Als consultants en interim managers verbeteren zij ondernemingen.

Evanem is een kennis platform waarbij opdrachten en medewerkers van elkaar leren, kennis ontwikkelen en ervaring opdoen, om de waarde die we toevoegen aan onze opdrachtgevers te maximaliseren.

Evanem improves process, project, programme and resource management at enterprises.

Evanem is a group of people, that brings out the best in each other, challenges each other and gives each other personal attention. As consultants and interim managers they improve enterprises.

Evanem is a knowledge platform, where assignments and people learn from each other, develop knowledge and gain experience, to maximize the value we add to our clients.


Evanem Projects

Evanem Projects richt zich op het ondersteunen van ondernemingen die een verandering willen doorvoeren. Consultants van Evanem hebben veel ervaring met het besturen en leiden van projecten. Ze kunnen de rol van opdrachtgever of projectmanager vervullen en daarmee het risico verkleinen dat projecten onbeheersbaar worden. We nemen verantwoordelijkheid in rollen als: Business executive, programma manager en project manager.

Evanem Projects consultants hebben vele jaren ervaring als Programma manager, Project manager en Project leider en zijn tot op advanced practitioner niveau gecertificeerd in:

 • Managing Successful Programmes
 • Prince2
 • Management of Risk
 • Management of Benefits
 • Portfolio, Programme and Project Offices

Edgar van Meggelen, onze Principal Consultant Projects, kan u alles vertellen over onze service offerings, de kennis die we hebben opgebouwd en de ervaring die klanten met Evanem Projects hebben.​


Evanem Projects

Evanem Projects focuses on supporting enterprises that would like to execute a change. Evanem's consultants are experienced in steering and directing projects and can fulfil the role of project sponsor or project manager and reduce the risk a project becomes unmanageable. We take responsibility in roles like: Business Executive, Programme Manager and Project Manager.

Evanem Projects consultants have many years of experience as Programme Manager, Project manager and Project Leader and have certificates up to the level of Advanced Practitioner in:

 • Managing Successful Programmes
 • Prince2
 • Management of Risk
 • Management of Benefits
 • Portfolio, Programme and Project Offices

Edgar van Meggelen, our Principal Consultant Projects, can tell you all about our service offerings, the knowledge we have gained and the experience our customers have with Evanem Projects.


Evanem Processes

Evanem Processes richt zich op het efficienter en effectiever maken van ondernemingen, door hun werkwijze te stroomlijnen en optimaliseren. We nemen verantwoordelijkheid in rollen als: manager, information manager en proces manager.

Evanem Processes consultants zijn tot op Black Belt niveau gecertificeerd voor het toepassen van Lean in processen.

Karin Verbruggen, onze Managing Consultant Processes, kan u alles vertellen over onze service offerings, de kennis die we hebben opgebouwd en de ervaring die klanten met Evanem Processes hebben.


Evanem Processes

Evanem Processes focuses on improving the efficiency and effectivity of enterprises, that want to streamline and optimize their way of working. We take responsibility in roles like: manager, information manager and process manager.

Evanem Processes consultants are certified in applying Lean in processes up to Black Belt level.

Karin Verbruggen, our Managing Consultant Processes, can tell you all about our service offerings, the knowledge we have gained and the experience our customers have with Evanem Projects.


Evanem People

Evanem People richt zich op het in balans brengen van mensen. We vervullen rollen als: coach, mentor, advisor en inspirator.

Onze mensen binnen Evanem People zijn onder andere gecertificeerd in Coactive coaching.

De kracht van Evanem People komt uit de persoonlijkheid van onze mensen. Het gaat om persoonlijke aandacht, eerlijkheid en begrip. De niet te beschrijven 'klik', laat zich niet vatten in Service Offerings en vanzelfsprekend is er geen lijst met referenties.

De mensen die we helpen met hun persoonlijke en zakelijke uitdagingen, komen vaak via via bij ons terecht. Maar u kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact met ons opnemen (info@evanem.nl).


Evanem People

Evanem People is focused on retrieving the internal balance of people. We take on roles like: coach, mentor, advisor and inspirator.

Our people within Evanem People are amongst others certified in Coactive coaching.

De strength of Evanem People sits in the personality of our people. It is all about personal attention, honesty and empathy. A non-describable match, does not fit within a Service Offering and obviously we will not post a list of referrals.

The people we help with their personal and business challenges, often come to us via others. You can contact us directly (info@evanem.nl).


Onderneming

Wij richten ons op waarde, balans en voorspelbaarheid.

Wij voegen waarde toe: aan onze klanten, aan onze omgeving en aan onszelf, blijvend en bij iedere opdracht.

We kiezen voor het goede: voor sterke kanten, voor duurzaamheid, voor gezondheid en voor duidelijkheid.

We doen wat verwacht mag worden. We maken afspraken die we kunnen nakomen en nemen onze verantwoordelijkheid. Ons handelen is respectvol.

Als je denkt dat Evanem bij jou past, neem contact op via: info@evanem.nl.


Company

We focus on value, balance and predictability.

We add value: to our clients, our environment and ourselves, continuous and during every assignment.

We choose for what's right; strong points, sustainability, health and clarity.

We do what can be expected. We take responsibility and will do what was agreed. We act with respect.

If you believe Evanem fits you, you can contact us via: info@evanem.nl.


Merk

Het merk Evanem staat voor: Snelheid, Vrolijkheid, Eenvoud, Kwaliteit en Mensgerichtheid en in onze communicatieuitingen geven we dat gestalte. Heeft u goede ideeën voor Evanem, dan horen we daar graag meer over (info@evanem.nl).

De betekenis van e·va·nem [e'vanəm]:

 • gevoel van intense vrolijkheid, goede gezindheid, hartelijkheid
 • uitroep als je het ultieme gevoel van vrolijkheid hebt gevonden
 • uitzonderlijk goede hoedanigheid (bv. hij is evanem in badminton)
 • opvallend, kleurrijk, niet saai; (bv. wat heb je een evanem stropdas)
 • met aandacht (voor mensen)

Ook onze lease-auto's zijn een visitekaartje van Evanem. Ze zien er vrolijk en sportief uit. Bij de keuze van merk, type en motor is rekening gehouden met kwaliteit, duurzaamheid en efficiency. Ze zien er snel en strak sturend uit en hebben moderne en efficiente zuinige motoren.​

Brand

The main values that Evanem supports are: Speed, Joy, Simplicity, Quality and Focus on people. Our communication supports those values. Do you have ideas to improvement Evanem, please contact us (info@evanem.nl).

The meaning of e·va·nem [ih-vah-nuhm]:

 • a state of intense joy, good will, cordiality
 • outburst, when you have found the ultimate feeling of joy
 • exceptional high grade; superiority; excellence (e.g. in a sport)
 • vivid, rich, distinctive
 • with attention (for people)

Also our company cars attract attention to Evanem. They are joyful and sporty. In our choice of brand, type and engine, specific attention was given to quality, sustainability and efficiency. They appear fast and tight steering and have modern and very efficient engines.

Evanem